ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΔΙ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε στις 08-09-2018 , ώρα 10:00